Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd

Address:Add.: No.23,Suqian City,Jiangsu Province,high tech Development Zone
Tel:0527-80805966
Fax:0527-80805929
E-mail:pvm@boqianpvm.com
Website:
www.boqianpvm.com

Copyright◎2008 Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd Address:Add.: No.23,Suqian City,Jiangsu Province,high tech Development Zone
Tel:0527-80805966  Fax:0527-80805929